Genootschap voor Geschiedenis

Jaargang 148 (2011), 542 blz.

Inhoud

ARTIKELS

• Johan Decavele, Het waarheidsgehalte in de preken van Broeder Cornelis van Dordrecht in Brugge (1566-1574) (p. 3-44)
• Noël Geirnaert, Vroege religiegeschiedenis en plaatsnaamkunde: vage sporen van de vroegste Brugse geschiedenis (p. 45-54)
• Pieter Donche, Een lijst van edelen van Vlaanderen en van de leden van de Raad van Vlaanderen voor het jaar 1495 (p. 55-86)
• Andy Ramandt, Kastelen en walsites in het Brugse Vrije tijdens de late middeleeuwen (ca. 1350-1500) (p. 87-138)
• Caroline Terryn, Van koopman tot edelman. Geschiedenis van de familie De la Villette (Brugge 1650-1800) (p. 139-180)
• Sebastiaan Vandenbogaerde, De administratiefrechtelijke organisatie van het 'Vagevuur'. De Etappenkommandantur Kortrijk als deel van het Duitse Etappengebied tijdens de Eerste Wereldoorlog (p. 181-216)
• Maxime Carpentier, Ondernemers, hun bedrijven en hun financiële prestaties in het Veurnse (1956-1964) (p. 217-238)
• Kristof Papin, Repressie of gratie ? Verbanningen in Sint-Winoksbergen (1386-1475) (p. 289-348)
• Jacques Mertens,  Boekbanden bewaard in het Rijksarchief te Brugge (p. 349-383)
• Liesbeth Cackebeke, "Het sijn alle teven". Prostitutie in de stad Brugge: een sectoranalyse (1780-1784) (p. 385-425)
• Brecht Demasure, De industriële ontwikkeling in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen (1890-1950).Een sectorale analyse aan de hand van industrietellingen (p. 427-466)
• Bernd Vantournhout, De ontwikkeling van de Oostendse pers tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (1949-1980) (p. 467-494)

BOEKBESPREKINGEN
(p. 239-248 en p. 495-501)

LITERATUURSIGNALEMENTEN
(p. 503-512)

KRONIEK
(p. 249-283 en p. 513-536)

Prijs: €12,50 (+verzendingskosten): enkel deel 2 (deel 1 is uitverkocht)
Velden met een * zijn verplicht
<< ga terug