Genootschap voor Geschiedenis

Handelingen online

Het tijdschrift Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis – voorheen Annales de la Société d'Emulation – is al enige tijd geleden de mijlpaal van de honderdvijftigste jaargang gepasseerd. Dit vertegenwoordigt een aanzienlijk aantal pagina's met bijdragen over de geschiedenis en het erfgoed van het oude graafschap Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen.

 

Volledige reeksen van de Handelingen zijn beschikbaar in bibliotheken in binnen- en buitenland. Om de raadpleging te vergemakkelijken, is het Genootschap begonnen met de digitale ontsluiting van oudere jaargangen. Deze worden als downloadbare pdf's ter beschikking gesteld. Op dit ogenblik zijn aldus de jaargangen 82 (1939) tot en met 151 (2014) ontsloten. Deze digitalisatie was in een eerste fase mogelijk dank zij een projectsubsidie die de Provincie West-Vlaanderen in 2014 toestond.

 

Deze jaargangen zijn raadpleegbaar en downloadbaar via de Open Access toepassing van de Universiteitsbibliotheek Gent (UGent Open Access journals). In dit zogenaamde Open Journal System (OJS) is de integrale tekst ook doorzoekbaar via zoektermen. Via deze link komt u terecht op de OJS-pagina van het Genootschap, met de lijst van de opgenomen nummers van de Handelingen. Inloggen hoeft niet. Via de pagina's 'Articles' en 'Issues' kan u onmiddellijk de vermelde jaargangen doorzoeken op auteursnamen, op titels van bijdragen en op trefwoorden. Er is ook een auteursnamenlijst, die eveneens toegang verleent tot de pdf-bestanden. Deze bestanden zijn tevens toegankelijk voor zoekopdrachten vanuit Google en andere zoekrobots.

 

Surf naar https://openjournals.ugent.be/gvg/

 

Doorzoeken van de volledige inhoudstafels van de Handelingen vanaf het eerste nummer (auteursnaam, titel) is mogelijk via de gegevensbank van Heemkundige tijdschriften in West-Vlaanderen.