Genootschap voor Geschiedenis

Handelingen

Het tijdschrift van het Genootschap

De Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge (ISSN 0770-0822) verschijnen tweemaal per jaar.

Elke aflevering telt ca. 150 à 250 pagina's en is opgebouwd volgens een vast stramien met volgende rubrieken:
- Artikels

- Kleine Bijdragen

- Boekbesprekingen
- Literatuursignalementen (vanaf 2011, éénmaal per jaar)
- Kroniek
  
De artikels en andere bijdragen handelen over uiteenlopende onderwerpen uit het werkgebied van het Genootschap en bestrijken verschillende perioden van de geschiedenis, van de middeleeuwen tot de nieuwste tijd. De artikels die in de Handelingen verschijnen zijn peer-reviewed, dat wil zeggen dat ze voor publicatie anoniem ter beoordeling voorgelegd worden aan twee vakspecialisten.

overzicht

Een gedetailleerd overzicht van de artikels en bijdragen die in de Handelingen en in hun voorganger de “Annales de la Société d’Emulation” zijn verschenen, is gepubliceerd door A. SCHOUTEET, Honderdvijftig jaar Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge. Analytische inhoud en registers 1839-1988, Brugge, 1991.
Van de Handelingen verschenen vanaf 1989 vindt u een overzicht onderaan deze pagina.

abonneren

Wie lid wordt abonneert zich op de Handelingen. Ga naar Lid Worden
De vroegere Handelingen of Annales - behalve de jongste vijf jaargangen (25 euro) - zijn verkrijgbaar voor leden aan de gereduceerde prijs van 20 euro (+ verzendingskosten). Ze zijn nog voorradig vanaf 1979, met uitzondering van volgende nummers: 1979 (1-2), 1983 (volledig), 2001 (1-2) en 2011 (1). Bestellen via de lijst onderaan deze pagina, of voor de jaargangen vóór 1989 via de pagina Contact

meewerken

Wie wil meewerken aan het tijdschrift  kan zich aanmelden onder Contact
Artikels die worden aangeboden voor publicatie moeten voldoen aan de redactionele richtlijnen. Ingediende artikels worden beoordeeld door de redactie en anoniem door twee vakspecialisten (peer review). Wanneer de redactie dit wenselijk acht, zal op grond van deze beoordelingen aan de auteur gevraagd worden om zijn of haar artikel te herwerken. Daarna beslist de redactie of de bijdrage al dan niet wordt gepubliceerd.
U kan ook meewerken door het geven van suggesties voor artikels, voor boekbesprekingen, voor literatuursignalementen of voor de Kroniek, of door het formuleren van bedenkingen. 
Voor redactionele richtlijnen:

Lees meer
Jaargang 159 (2022), 432 blz. Jaargang 159 (2022), 432 blz. inhoud - bestellen
Jaargang 158 (2021), 514 blz. Jaargang 158 (2021), 514 blz. inhoud - bestellen
Jaargang 157 (2020), 422 blz. Jaargang 157 (2020), 422 blz. inhoud - bestellen
Jaargang 156 (2019), 459 blz. Jaargang 156 (2019), 459 blz. inhoud - bestellen
Jaargang 155 (2018), 444 blz. Jaargang 155 (2018), 444 blz. inhoud - bestellen
Jaargang 154 (2017), 454 blz. Jaargang 154 (2017), 454 blz. inhoud - bestellen
Jaargang 153 (2016), 444 blz. Jaargang 153 (2016), 444 blz. inhoud - bestellen
Jaargang 152 (2015), 446 blz. Jaargang 152 (2015), 446 blz. inhoud - bestellen
Jaargang 151 (2014), 482 blz. Jaargang 151 (2014), 482 blz. inhoud - bestellen
Jaargang 150 (2013), 500 blz. Jaargang 150 (2013), 500 blz. inhoud - bestellen
Jaargang 149 (2012), 458 blz. Jaargang 149 (2012), 458 blz. inhoud - bestellen
Jaargang 148 (2011), 542 blz. Jaargang 148 (2011), 542 blz. inhoud - bestellen
Jaargang 147 (2010), 430 blz. Jaargang 147 (2010), 430 blz. inhoud - bestellen
Jaargang 146 (2009), 404 blz. Jaargang 146 (2009), 404 blz. inhoud - bestellen
Jaargang 145 (2008), 378 blz. Jaargang 145 (2008), 378 blz. inhoud - bestellen
Jaargang 144 (2007), 514 blz. Jaargang 144 (2007), 514 blz. inhoud - bestellen
Jaargang 143 (2006), 592 blz. Jaargang 143 (2006), 592 blz. inhoud - bestellen
Jaargang 142 (2005), 384 blz. Jaargang 142 (2005), 384 blz. inhoud - bestellen
Jaargang 141 (2004), 412 blz. Jaargang 141 (2004), 412 blz. inhoud - bestellen
Jaargang 140 (2003), 488 blz. Jaargang 140 (2003), 488 blz. inhoud - bestellen
Jaargang 139 (2002), 356 blz. Jaargang 139 (2002), 356 blz. inhoud - bestellen
Jaargang 138 (2001), 350 blz. Jaargang 138 (2001), 350 blz. inhoud - bestellen
Jaargang 137 (2000), 356 blz. Jaargang 137 (2000), 356 blz. inhoud - bestellen
jaargang 136 (1999), 317 blz. jaargang 136 (1999), 317 blz. inhoud - bestellen
jaargang 135 (1998), 304 blz. jaargang 135 (1998), 304 blz. inhoud - bestellen
jaargang 134 (1997), 286 blz. jaargang 134 (1997), 286 blz. inhoud - bestellen
jaargang 133 (1996), 317 blz. jaargang 133 (1996), 317 blz. inhoud - bestellen
jaargang 132 (1995), 490 blz. jaargang 132 (1995), 490 blz. inhoud - bestellen
jaargang131 (1994), 317 blz. jaargang131 (1994), 317 blz. inhoud - bestellen
jaargang 130 (1993), 379 blz. jaargang 130 (1993), 379 blz. inhoud - bestellen
jaargang 129 (1992), 313 blz. jaargang 129 (1992), 313 blz. inhoud - bestellen
jaargang 128 (1991), 332 blz. jaargang 128 (1991), 332 blz. inhoud - bestellen
jaargang 127 (1990), 309 blz. jaargang 127 (1990), 309 blz. inhoud - bestellen
jaargang 126 (1989), 305 blz. jaargang 126 (1989), 305 blz. inhoud - bestellen