Genootschap voor Geschiedenis

Nuttige links

Het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge heeft in zijn missie en werkveld affiniteit met vele andere verenigingen, organisaties en instellingen. Hieronder worden er een aantal opgelijst, met bijzondere aandacht voor de verenigingen, organisaties en instellingen die in ons werkgebied actief zijn. Uiteraard kan deze lijst verder worden aangevuld.

Historische genootschappen, heemkundige kringen, tijdschriften

Erfgoedbeleid en erfgoedsteunpunten in Vlaanderen

Archiefdiensten

Wetenschappelijke bibliotheken en erfgoedbibliotheken

Musea

Wetenschappelijke instellingen

Erfgoedwerking en huizenonderzoek

Gegevensbanken en wetenschappelijke instrumenten