Genootschap voor Geschiedenis

Wie zijn wij

Het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw is de oudste historische vereniging in Vlaanderen. Ze werd opgericht op 1 september 1838 en kreeg haar eerste statuten op 16 januari 1839. De oorspronkelijke naam was Société d’Emulation pour l’Histoire et les Antiquités de la Flandre Occidentale. Sinds 1989 voert het Genootschap de titel van 'Koninklijk'.

Lees meer

Het Genootschap is een forum voor de studie van algemene en lokale geschiedenis van het graafschap Vlaanderen tot 1795, en van de geschiedenis van de provincie West-Vlaanderen tot heden. Wetenschappelijke bijdragen over deze onderwerpen worden gepubliceerd in het tijdschrift Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis. Zie Publicaties/Handelingen

Studies die de omvang van een tijdschriftbijdrage overstijgen, worden gepubliceerd als boek in afzonderlijke reeksen zoals de Vlaamse Historische Studies (VHS) en de Bronnen en Bijdragen tot de Vlaamse Geschiedvorsing (BBVG). Daarnaast zijn er nog publicaties 'buiten reeks'. Zie Publicaties/VHS en Publicaties/Andere

Het Genootschap is een ledenvereniging. Wie lid is, ontvangt de Handelingen (twee afleveringen per jaar), krijgt reductie bij het aankopen van publicaties van de vereniging en wordt uitgenodigd voor de activiteiten. Lid Worden

Het Genootschap is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW). Lange tijd, vanaf zijn ontstaan tot 2009, was het een feitelijke vereniging. Sinds het aannemen van het nieuwe statuut eind 2009 wordt het Genootschap bestuurd door een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering. In 2016 werd in de schoot van de Algemene Vergadering een Redactieraad opgericht.

Lees meer

Het Genootschap voor Geschiedenis wordt financieel ondersteund door de Stad Brugge.

Lees meer

Privacy. Het Genootschap voor Geschiedenis houdt een aantal persoonsgegevens bij die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de vereniging. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. 

Lees meer